DOCUMENTEN & INFORMATIE  2020 / 2021
 
    Visplanner rechtsgelding
 
  Schema Visdocumenten
 
  Uitnodiging Jeugdwedstrijden 2021
 
  Wedstrijdreglement Zoet & Zout
    Wedstrijdbijdragen / Kampioenschap
   VISVERGUNNINGEN / LIDMAATSCHAP
 
  A. van Elzakker
  Telefoon: 0167-565280
  a.van.elzakker@hengelsport-hetlozevissertje.nl 
 
  A. van Loon
  Telefoon: 0167-567202
  a.vanloon@hengelsport-hetlozevissertje.nl 
  
  M. van den Branden
  Telefoon: 06-20628825
  m.vandenbranden@hengelsport-hetlozevissertje.nl 
   OPZEGGING LIDMAATSCHAP
 
  Volgens de voorwaarden van Sportvisserij
  Nederland is een lidmaatschap aangegaan
  voor onbepaalde tijd, tenzij er voor 1 oktober
  is opgezegd. Dit is o.a. vermeld op het 
  aanvraagformulier (VBL) voor nieuwe leden
  alsook op de brief waarop de vispas is 
  geplakt.

  Indien u volgend jaar geen lid meer wenst
  te zijn van Het Loze Vissertje, dient dus het
  lidmaatschap voor 1 oktober opgezegd te
  worden. Dit kan per e-mail met vermelding 
  van n.a.w.-gegevens naar: 
  a.vanloon@hengelsport-hetlozevissertje.nl
  Na deze datum kan dit niet meer door
  Sportvisserij Nederland worden verwerkt en
  bent u derhalve de contributie voor het
  volgende jaar verschuldigd.
 

 
Beste vissers,

Na een, voor iedereen, moeilijk jaar, schijnt er nu weer licht aan het einde van de tunnel.

De situatie laat het inmiddels weer toe, dat er steeds meer versoepeld kan worden en dat betekent dat we weer in wedstrijdverband mogen gaan vissen.

Natuurlijk houden we de standaard maatregelen in acht: afstand houden van elkaar en bij klachten blijf je thuis.

We zijn blij dat we onze hobby weer kunnen gaan beoefenen in wedstrijdvorm en hebben een aangepast programma gemaakt.Hopelijk tot snel aan de waterkant!

Met vriendelijke groet,
HSV Het Loze Vissertje


Jeugdvissen bij

"H.S.V. Het Loze Vissertje"


Meer informatie: KLIK HIER! 

 

   Welkom op de website van Hengelsportvereniging "Het Loze Vissertje"

  H.S.V. "Het Loze Vissertje" is opgericht in 1947 te Steenbergen (N.Br.)
  en bestaat nu ruim 65 jaar.

  Het ledenaantal is op dit moment gegroeid tot 700 leden.
  Voor het secretariaat en inlichtingen over de vereniging kunt u terecht bij:

    A. van Loon
    Berenstraat 33
    4651 DM  Steenbergen
    Telefoon: 0167-567202

  Deze website is gemaakt om de leden
  en vissers van de HSV "Het Loze
  Vissertje" de nodige informatie te
  verstrekken.

  Niet leden nodigen wij graag uit om
  ook eens een kijkje te nemen op onze
  site.
 
 
  Veel leesplezier!
 
 

 
  


             Adrie van Elzakker (voorzitter)


 

 
  WEDSTRIJDROOSTER SEIZOEN 2021

  07/03 - [12:00] - Wedstrijden ZOUT
  21/03 - [11:00] - Wedstrijden ZOUT
  28/03 - [09:00] - Wedstrijden ZOET
  05/04 - [13:00] - Wedstrijden ZOUT
  11/04 - [09:00] - Wedstrijden ZOET
  18/04 - [10:00] - Wedstrijden ZOUT
  24/04 - [10:00] - Stb. Kamp. ZOUT
  25/04 - [09:00] - Wedstrijden ZOET
  02/05 - [18:30] - Wedstrijden ZOUT
  04/05 - [10:30] - Avondwedstrijden
  09/05 - [18:30] - Wedstrijden ZOET
  11/05 - [19:00] - Avondwedstrijden
  16/05 - [09:00] - Wedstrijden ZOUT
  18/05 - [18:30] - Avondwedstrijden
  19/05 - [18:30] - Jeugd Wedstrijden
  23/05 - [19:00] - Wedstrijden ZOET
  25/05 - [13:00] - Avondwedstrijden
  26/05 - [13:00] - Jeugd Wedstrijden
  30/05 - [13:00] - Wedstrijden ZOUT

 ... meer wedstrijden =>