DOCUMENTEN & INFORMATIE 2023

pdf icon Visplanner rechtsgelding
word icon Doe de VISpasCHECK!
word icon Wedstrijdreglement ZOET
word icon Reglement Feederwedstrijden
word icon Wedstrijdbijdragen Kampioenschap

Sportvisserij Zuidwest Nederland

VISVERGUNNINGEN & LIDMAATSCHAP

A. van Elzakker
Telefoon: 0167-565280
a.van.elzakker@hengelsport-hetlozevissertje.nl

A. van Loon
Telefoon: 0167-851781
a.vanloon@hengelsport-hetlozevissertje.nl

P. Beens
Telefoon: 06-20628825
p.beens@hengelsport-hetlozevissertje.nl


OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Volgens de voorwaarden van Sportvisserij Nederland is een lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij er voor 1 oktober is opgezegd. Dit is o.a. vermeld op het aanvraagformulier (VBL) voor nieuwe leden alsook op de brief waarop de vispas is geplakt.

Indien u volgend jaar geen lid meer wenst te zijn van Het Loze Vissertje, dient dus het lidmaatschap voor 1 oktober opgezegd te worden. Dit kan per e-mail met vermelding van n.a.w.-gegevens naar:

a.vanloon@hengelsport-hetlozevissertje.nl

Na deze datum kan dit niet meer door Sportvisserij Nederland worden verwerkt en bent u derhalve de contributie voor het volgende jaar verschuldigd.

Hengelsportvereniging "Het Loze Vissertje"

Welkom op de website van Hengelsportvereniging "Het Loze Vissertje". H.S.V. "Het Loze Vissertje" is opgericht in 1947 te Steenbergen (N.Br.).

Beste sportvrienden,
Het jaar 2022 is helaas alweer voorbij, het was een mooi jaar waar we met veel plezier op terug kunnen kijken. Eindelijk weer eens een jaar zonder (corona) belemmeringen, de onderlinge sfeer aan de waterkant was hierdoor dan ook meer dan goed, laten we dit ook in 2023 voortzetten.

Dat er geen belemmeringen waren hebben we aan de waterkant goed kunnen zien, de ambities spatten er weer als vanouds vanaf tijdens de wedstrijden en gaven weer verschillende winnaars en de daaruit voortvloeiende kampioenen. We zijn erg trots op onze veelbelovende jeugdleden, ze hebben met veel enthousiasme en gedrevenheid weer een hele mooie competitie gevist. We hopen jullie dit jaar dan ook allemaal terug te zien aan de waterkant. En uiteraard bedanken wij alle vrijwilligers die hieraan hebben meegeholpen om er een succes van te maken.
We hopen weer veel mensen aan de waterkant te mogen ontmoeten.

vissen Ook hebben wij dit jaar weer een mooi aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, een aantal hiervan hebben ook al meegedaan met onze wedstrijden.

We kunnen eindelijk dit jaar ook weer eens terugkijken op een gezellige feestavond welke druk werd bezocht, deze avond werd voor het eerst gehouden bij de Duiventoren. Hier vonden ook de prijsuitreikingen plaats en wij willen onze gastheer bedanken voor deze mooie en gezellige feestavond, want het was een zeer geslaagde avond.

Afgelopen jaar stond ook in het teken van ons 75 jarig jubileum, dit jubileum hebben we gevierd in de Biesbosch met een prachtige boottocht. Het was fantastisch zonnig weer en ook de innerlijke mens kwam niets te kort.

Maar niet te lang over 2022 want 2023 ligt al weer voor ons, namens het voltallige bestuur spreek ik de wens uit dat ook dit jaar weer een mooi en sportief jaar mag worden. Natuurlijk hebben wij als bestuur nog voldoende werk te verrichten, dus voelt er iemand wat voor om het bestuur te komen versterken dan is hij of zij natuurlijk van harte welkom.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet en ook een woord van dank aan onze adverteerders, dankzij jullie hebben we weer een geslaagd jaar achter de rug.

Rest mij nog jullie heel veel succes te wensen tijdens het vissenen verder een voorspoedig en gezond 2023!


Veel leesplezier!

Jullie voorzitter: Ad van Elzakker

jeugdvissen Jeugdvissen bij "H.S.V. Het Loze Vissertje"

Hengelsport Steenbergen

WEDSTRIJDROOSTER 2023

DATUM TIJD WEDSTRIJDEN
02 APR 08:30 Wedstrijden Zoet
08 APR 09:00 Feederwedstrijden
16 APR 08:30 Wedstrijden Zoet
22 APR 09:00 Feederwedstrijden
30 APR 08:30 Wedstrijden Zoet

06 MEI 09:00 Feederwedstrijden
09 MEI 18:30 Avondwedstrijden
10 MEI 19:00 Jeugd wedstrijden
14 MEI 08:30 Wedstrijden Zoet
16 MEI 18:30 Avondwedstrijden
17 MEI 19:00 Jeugd wedstrijden
20 MEI 09:00 Feederwedstrijden
23 MEI 18:30 Avondwedstrijden
24 MEI 19:00 Jeugd wedstrijden
27 MEI 09:00 Feederwedstrijden
30 MEI 18:30 Avondwedstrijden
31 MEI 19:00 Jeugd wedstrijden

... meer wedstrijden >>

Bezoek de facebookpagina van